• inštalácia softvéru
 • inštalácia príslušenstva PC
 • diagnostika PC
 • záručné opravy PC
 • pozáručné opravy PC
 • zapožičanie náhradného komponentu
 • pravidelné servisné prehliadky
 • zapožičanie PC SMART na dobu určitú
 • doplnkové služby
   

Cenník servisných prác - konkrétne služby servisného strediska (ceny sú v Eurách s DPH) :

 • Inštalácia a základná konfigurácia operačného systému Windows XP / Vista / 7 / 8 : 25,00 €
 • Inštalácia a základná konfigurácia aplikačného softveru pod OS Windows XP / Vista / 7 / 8 : 10,00 €
 • Inštalácia a základná konfigurácia softveru typu SERVER ( Windows 2003/2008/2012 ) : 100,00 €
 • Upgrade ovládačov PC a NB (cena za 1 typ ovládača) : 5,00 €
 • Zálohovanie dat podľa špecifikácie zákazníka (v cene nie je médium pre zálohovanie) : 20,00 €
 • Zálohovanie a preinštalovanie e-mailových služieb : 20,00 Eur
 • Odvírenie PC, NB a nainštalovanie, konfigurácia antivírového sw (v cene nie je antivírový sw) : 20 € 
  Inštalácia a konfigurácia aDSL modemu, služieb webového prehliadača a e-mailového klienta : 20,00 €
 • Inštalácia periférií (tlačiareň, skener ...) : 10,00 €
 • Inštalácia komponentov PC - upgrade : 10,00 €
 • Upgrade, nastavenie BIOSu, Firmware : 10,00 €
 • Diagnostika závady hardware - PC : 0€ až 5€ podľa náročnosti zistenia závady

 

 • Príplatok k hodinovej sadzbe mimo bežnú pracovnú dobu : 10,00 €
 • Hodinová sadzba práce sieťového špecialistu ( LAN, WAN ) : 30,00 €
 • Hodinová sadzba práce systémového špecialistu ( Windows Server ) : 50,00 €
 • Hodinová sadzba práce technika v servisnom stredisku SMART : 20,00 €
 • Hodinová sadzba práce technika u zákazníka : 30,00 €