Cenník grafických prác

 

Cena za grafické práce je zložená z návrhu a vytvorenia finalizácie. Tieto dve zložky zahŕňajú:

 

„Návrh“ :
 • vstupná konzultácia
 • koncepčné riešenie
 • vypracovanie grafického návrhu
 • výber návrhu a odsúhlasenie

 

„Finalizácia“:
 • dopracovanie návrhu
 • korektúry
 • finálne podklady k realizácii
 • komunikácia s realizátorom projektu

 

 

Corporate identity:

 • Značka/logotyp – zahrňuje 3 návrhy a finalizáciu – 85 – 290 EUR
 • Značka/logotyp – re-dizajn – 75 EUR
 • Základ (základná podoba logo a jeho varianty, farebnosť, typografia…) – 200 EUR
 • Manuál korporátnych tlačovín (podľa náročnosti koncepcie)
 • Hlavičkový papier – 55 EUR
 • Obálka – 27 EUR
 • Vizitka – 73 EUR
 • Pečiatka – 15-27 EUR

 

Tlačoviny:

 • Brožúra (cca 8 strán) – grafický návrh – 40 EUR
 • Brožúra (cca 8 strán) – finalizácia (cena za stranu) – 20 EUR
 • katalóg koncept (cca 16 strán) – grafický návrh – 40 EUR
 • katalóg koncept (cca 16 strán) – finalizácia (cena za stranu) – 20 EUR
 • katalógový list obálka – 15-40 EUR
 • katalógový list – jednotlivé listy – od 20 EUR

 

Plagáty, pouličné a mestské pútače, billboardy:

 • Plagát A1-A3 – grafický návrh – od 73 EUR
 • Plagát A1-A3 – grafický návrh – od 60 EUR
 • Citylight – grafický návrh – 73 EUR
 • Citylight – grafický návrh – 73 EUR
 • Billboard (do12 m2) – grafický návrh – od 88 EUR
 • Bigboard (nad 12 m2) – grafický návrh – od 145 EUR
 • Billboard – grafický návrh – 95 EUR

 

Reštaurácia:

 • Jedálny lístok – koncept (graf. návrh dosák a grafického riešenia vnút. strán) – 73 EUR
 • Jedálny lístok – grafický návrh (za 1 sranu) – 15 EUR

 

Dopravné prostriedky:

 • Osobný automobil – od 120 EUR
 • Dodávka – od 120 EUR

 

Pozn:

Celková cena sa odvíja od zložitosti, od času, ktorý je potrebný na naštudovanie už existujúcich grafických podkladov,atď.